Veel neurologische bewegingsstoornissen gaan gepaard met cognitieve en psychiatrische verschijnselen. Van de ziekte van Parkinson is dat al langere tijd bekend en de laatste jaren is er toenemend interesse naar deze niet-motorische symptomen bij andere bewegingsstoornissen. In het UMCG doen wij onderzoek naar niet-motorische verschijnselen bij verschillende bewegingsstoornissen.

Bij de ziekte van Parkinson loopt het DUPARC (Dutch Parkinson and Cognition study) project naar milde cognitieve stoornissen (Mild Cognitive Impairment), waarbij de relatie tussen cognitieve achteruitgang en cholinerge en dopaminerge neurodegeneratie worden onderzocht. In de TOLEDO-studie, een internationale studie naar behandeling met apomorfine bij Parkinson, worden ook de niet-motorische symptomen onderzocht.

Dystonie patiënten hebben vaak problemen met sociale vaardigheden en psychiatrische verschijnselen zoals depressieve klachten, angst en dwangstoornissen. De vraag is of deze klachten bij de ziekte passen of een gevolg van de ziektelast. Wij onderzoeken in dystonie patienten de sociale cognitie, een paraplu term voor vaardigheden die nodig zijn om gedrag aan te kunnen passen aan sociale situaties. Bij patiënten met verschillende vormen van dystonie wordt onderzocht of psychiatrie een onderdeel is van de aandoening door neurotransmitters als serotonine en dopamine te onderzoeken door middel van o.a. bloedbepalingen van en PET-scans. Bij early-onset dystonie is het nog niet duidelijk welke non-motorische symptomen er zijn. Er loopt een onderzoek naar cognitieve functies en psychiatrische verschijnselen bij kinderen en jongvolwassenen met dystonie.

Bij functionele bewegingsstoornissen richten wij ons op het werkingsmechanisme en de diagnostiek met behulp van dagboekjes, klinisch neurofysiologisch onderzoek en fMRI. Daarnaast loopt er een behandelingsstudie naar het effect van een educatie en zelfhulp website.

SHIFT functionele bewegingsstoornissen

Individueel onderzoek bij patiënten met een functionele bewegingsstoornis

Serotonerg systeem bij dystonie

EuroInf: lange termijn effecten van ‘advanced therapies’ op niet-motorische symptomen

DUPARC: The Dutch Parkinson and Cognition study

Cognitie en gedrag bij patiënten met early onset ataxie