Een adequate herkenning, diagnostiek en behandeling van bewegingsstoornissen is van groot belang. Hierom nemen wetenschappelijke klinische en therapeutische studies een belangrijke positie in bij bewegingsstoornissen in het UMCG. Onze onderzoekers proberen vanuit verschillende invalshoeken de kennis rondom de diagnostiek, behandeling maar ook de impact op het dagelijks leven te vergroten.

Bij kinderen en jongvolwassenen met dystonie wordt systematisch de impact van dystonie op de kwaliteit van leven onderzocht door middel van het in kaart brengen van motorische en niet-motorische symptomen. Parallel hieraan vindt onderzoek plaats naar het voorkomen van bewegingsstoornissen bij stofwisselingsziekten en de impact hiervan op de kwaliteit van leven.

Voor elke bewegingsstoornis bestaan één of meerder meetinstrumenten om de ernst van de bewegingsstoornis in kaart te brengen. Binnen het UMCG wordt er veel onderzoek gedaan met deze meetschalen, bijvoorbeeld door ze af te nemen bij gezonde kinderen en hiermee de invloed van de leeftijd erop te evalueren.

Voor patiënten met bewegingsstoornissen kan diepe hersenkernstimulatie een goede behandeling zijn. Meerdere studies naar de effecten van deep brain stimulation (DBS) bij de ziekte van Parkinson, tremor en dystonie vinden plaats. Klinisch worden bij dystonie multipele domeinen van functioneren gemeten en evalueren onderzoekers de voorspellende waarde van electromyografie (EMG) op de effectiviteit van DBS.

 

DBS 

Adaptieve DBS als Behandeling voor de Ziekte van Parkinson

Effectiviteit van DBS op multidimensionele domeinen van functioneren

Geautomatiseerde diepe hersenstimulatie voor bewegingsstoornissen

Dystonie 

Multidisciplinair behandelplan voor kinderen en jongeren met dystonie

Gestandaardiseerde fysio-/oefentherapie bij cervicale dystonie

Dystone kenmerken in a-terme asfyxie

Toepassing van dystonieschalen in gezonde kinderen

Ataxie 

Validatie van onderzoeksschalen ataxie

Recognition of Early Onset Ataxia

European SARA Age-Validation Trial

Parkinson 

TOLEDO: onderzoek naar de effectiviteit en veiligheid van apomorfine infusie

Langetermijneffecten van levodopa-carbidopa intestinale gel-infusie

Medicatie optimalisatie en therapietrouw bij de ziekte van Parkinson

Effectiviteit van kortdurende multidisciplinaire revalidatie voor Parkinsonpatienten

Apomorfine bij parkinsonpatiënten met visuele hallucinaties: een RCT

Het effect van apomorfine infusie op visuele hallucinaties bij Parkinsonpatiënten

Stofwisselingsziekten 

Bewegingsstoornissen bij stofwisselingsziekten

Het DBS team