Vanaf Januari 2016 worden alle patiënten met de ziekte van Parkinson of atypische vormen van parkinsonisme, die eerder in het Martiniziekenhuis en het UMCG werden behandeld, behandeld vanuit het nieuwe Punt voor Parkinson, dat gelocaliseerd zal zijn in een vleugel van Maartenshof, een verpleeghuis in Groningen. Voordat patiënten in het Punt voor Parkinson behandeld kunnen worden, moet er eerst zekerheid over de diagnose zijn, dat zal plaatsvinden in het UMCG of het MZH waar zo nodig aanvullend onderzoek zal worden verricht.

Het Punt voor Parkinson (PvP) is een nieuw zorgconcept waarin de centrale regie de behandeling en het zorgproces rondom patiënten met de ziekte van Parkinson en parkinsonisme centraal staat. Dit is noodzakelijk daar er zo'n 20 typen zorgprofessionals zijn betrokken bij de zorg. Hierbij is het leidende adagium: 'Eenvoudig en dichtbij waar het kan, en moeilijk en verder weg als het moet'. Op deze wijze kan eenvoudige basiszorg in de 1e lijn plaatsvinden en moet de complexe zorg in specifieke centra, de zogeheten punten voor Parkinson gaan plaatsvinden.

Een belangrijke rol binnen het PvP wordt gevormd door het ambulante team, dat ook adviezen op afstand kan geven aan alle betrokken hulpverleners in de keten van zorg. Het 'kern ambulant-team' bestaat uit gespecialiseerde Parkinson verpleegkundigen, een neuroloog, een apotheker en een in Parkinson gespecialiseerde specialist ouderengeneeskunde.

In de komende jaren zullen nog meer soortgelijke Parkinson expertise centra worden geopend in de noordelijke regio, om daarmee een kwalitatief hoogstaand netwerk te krijgen van zorgverleners rondom de ziekte van Parkinson. De Punten voor Parkinson zullen intensief samenwerken met alle zorgprofessionals die zijn aangesloten bij het ParkinsonNet.

 

Klik hier om de website van het Punt voor Parkinson te bekijken.